વ્રત-ઉપવાસ માટે ફરાળી હલવો બનાવવાની રીત/ Farali Bombay Style Halwo recipe in Gujarati – Bombay Videoવ્રત-ઉપવાસ માટે ફરાળી હલવો બનાવવાની રીત/ Farali Bombay Style Halwo recipe in Gujarati by Food Ganesha YouTube Channel.

#food #foodganesha #faradirecipe #vratrecipe #faraadi #shivratri #janmashtami #navratri #gujaratirecipe #gujaratirecipes #gujaratifood #gujaratikhana #gujaratikitchen #gujaratidish #raamnavmi #halwo

source

Some local news is curated - Original might have been posted at a different date/ time! Click the source link for details.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.